Provincie Utrecht

Namens de provincie Utrecht kregen wij de opdracht om een advies te schrijven voor het verbeteren van de website, aan de hand van de gebruiksvriendelijkheid en de navigatie. Hiervoor heb ik samen met twee andere teamleden uitgebreid onderzoek gedaan om een gedegen advies te kunnen uitbrengen. Wij hebben o.a. gebruik gemaakt van card sorting opdrachten en task analysis onder de doelgroep. 
De huidige website is (volgens de doelgroep) onlogisch ingedeeld en een hoop taken werden over het hoofd gezien omdat het niet aantrekkelijk ervaren wordt. Hier hebben wij geprobeerd op in te spelen. Op basis van dit onderzoek hebben wij drie adviezen gevisualiseerd. 

2018

Voorstel 1
Voorstel 2
Voorstel 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *